Giải quyết quyền lợi bảo hiểm chưa từng dễ dàng đến thế

Papaya là đơn vị giải quyết bồi thường độc lập (TPA) cho các công ty bảo hiểm.

Thẩm định và xử lý bồi thường bảo hiểm​

Viện phí và Chi phí phẫu thuật

Bảo hiểm sức khỏe (Hoàn trả và Bảo lãnh viện phí)

Dịch vụ khác

Phòng chống trục lợi bảo hiểm

Điều tra yêu cầu bồi thường nha khoa

Giải pháp gắn kết nhân viên và doanh nghiệp

Rút ngắn 70% thời gian xử lý bồi thường bảo hiểm so với thị trường
Tự động phát hiện lạm dụng, trục lợi bảo hiểm chính xác

Không còn phải đau đầu vì nghĩ ý tưởng gắn kết nhân viên, Papaya đã ở đây cùng những hoạt động thiết thực nhất cho doanh nghiệp của bạn

Trải nghiệm ngay hệ sinh thái công nghệ bảo hiểm từ Papaya