Những nguyên tắc cần biết để xây dựng chế độ phúc lợi cho nhân viên hiệu quả
Những nguyên tắc cần biết để xây dựng chế độ phúc lợi cho nhân viên hiệu quả

Phúc lợi đem lại hạnh phúc cho nhân viên, đồng thời tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Nhưng để phát triển và vận hành một chính sách phúc lợi sao cho hiệu quả không đơn giản. Xây dựng phúc lợi cho nhân viên cần lưu ý những nguyên tắc gì, cùng tìm hiểu qua bài viết sau.