Vì sao doanh nghiệp nên tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe?

Mua bảo hiểm sức khỏe đang là xu hướng của nhiều doanh nghiệp hiện nay nhằm đảm bảo cho nhân viên an tâm làm việc và thu hút nhân tài. Để tạo thế cạnh tranh trên thị trường tuyển dụng, doanh nghiệp hãy tìm hiểu về loại hình bảo hiểm này để có chính sách phúc lợi hợp lý cho người lao động.

Điểm danh các loại hình bảo hiểm phổ biến cho người lao động ở Việt Nam

Bạn có biết hiện tại ở Việt Nam có những loại bảo hiểm nào không? Việc tìm hiểu rõ về bảo hiểm là vô cùng cần thiết với bất kỳ người lao động nào. Bởi bảo hiểm là một phúc lợi quan trọng, giúp bạn giảm thiểu những tình huống ngặt nghèo có thể xảy ra trong tương lai.